FoodDetective™

FoodDetective™ jest pierwszym i jedynym na świecie ambulatoryjnym testem służącym do oceny poziomu specyficznych pokarmowo IgG. Wykonanie badania zajmuje jedynie 40 minut i nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. FoodDetective™ jest rodzajem „przyłóżkowej” szybkiej diagnostyki (POC ang. point-of-care). Obecnie ten rodzaj diagnostyki znajduje szerokie zastosowanie w służbie zdrowia. Ogromną zaletą badań typu POC jest możliwość uzyskania wyniku badania w krótkim czasie w placówce medycznej, bez potrzeby wysłania próbki pacjenta do laboratorium, co skraca czas oczekiwania na wynik i skutkuje natychmiastową decyzją terapeutyczną.

FoodPrint®

FoodPrint® nowa jakość w diagnostyce nadwrażliwości pokarmowej typu III Pierwotnie technologia mikromacierzy znalazła zastosowanie w badaniach genetycznych (DNA, ekspresji mRNA), gdzie odniosła sukces i pozwoliła na ogromny postęp w naukach biomedycznych. Firma Omega Diagnostics Group PLC postanowiła powtórzyć ten sukces tworząc mikromacierz białkową do wykrywania specyficznych pokarmowo IgG. Innowacyjna i nowoczesna technologia mikromacierzowa FoodPrint® została zainstalowana w setkach laboratoriów na całym świecie, w tym w Laboratoriom Immunodiagnostyki Cambridge Diagnostics w Polsce.